تبلیغات
×my world× - 1×
×I'm a cute girl×

چهارشنبه 13 فروردین 1393 12:46 ق.ظ

نویسنده : beaty girl =serena


http://8pic.ir/images/95649501104407330181.jpg

 
http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifهآی گآیز

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifخوفید ؟؟

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifامروز بدترین روز زندگیم بود

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifتو سرم انگآر یه شهر بآزی تاسیس شده !

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifامروز مهمون دآشتیم و هر خآنوآده هم یه بچه ی فینقیلی دآشت و بآبآی منم رو صدآ حسآآآآآآس , من رو پرستآر بچه کرده بود !

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifحآلت منو تصور کنید !

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifرآستی خوآستم اسم صمیمی ترین دوستآی مدرسه ام رو بگم :

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifدرسآ جونم ( خوآهرمه !♥) - نآزی جونم (بهترین دوست جهآن ♥) - آتنآ جونم ( دخمل گل♥ ) - مریم خآنوم ( خآنوم مهربون ♥ )

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifهمین !

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifبازم دوست دآرم ولی اینآ صمیمی ترینن

http://0up.ir/up5/0up.ir-2-Webniaz-blogfa-51-.gifخوب دیه بآیدیدگاه ها : پست ثابت♥
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 فروردین 1393 06:14 ب.ظ